Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2013

iamsimply
Play fullscreen
Moje postanowienie: 3x w tygodniu ćwiczyć z Ewą a przez resztę z Mel B + skakanka, lub inne formy fitnessu oraz dużo, dużo spacerów;) Pierwsze 7 dni już za mną i nawet nie wiem kiedy one zleciały.  

Nie istnieje żadna diety cud, tylko przez ćwiczenia (aktywność fizyczną) można coś osiągnąć!! 
iamsimply
2627 21bd 500
Reposted frombanshe banshe viamiksotrofizm miksotrofizm

August 08 2013

3937 b81f

initials-carved-into-the-impala:

tumblgheadovrheels4u:

ismisiuk:

This is for you!

awe

If you don’t need this on your blog, you’re lying to yourself

January 29 2013

iamsimply

January 25 2013

iamsimply
pamiętam:D

November 24 2012

iamsimply

September 04 2012

iamsimply
tak, napije sie z checia:)

August 31 2012

iamsimply
haha it was in my city:)

July 18 2012

iamsimply
ja teeeeeż! już sie nie moge doczekać:(

July 09 2012

iamsimply
byłam dziś nad morzem:) lampiony puszczali <3

June 28 2012

iamsimply
breakfast on pluto <3

April 07 2012

iamsimply
mięsny jeż mięsny jeż
ty go zjesz ty go zjesz ;)

March 25 2012

iamsimply
ale dlaczego nie chcesz tego? :)

February 24 2012

iamsimply

September 19 2011

iamsimply
fuck! gosc jest zajebisty!

August 13 2011

iamsimply
yes, I feel fat right now :(
iamsimply
Reposted fromtwice twice

July 28 2011

iamsimply
Gaga
Britney
Perry
Aguilera
Rihanna
Beyonce
:)

July 27 2011

iamsimply
<3 WWO <3

July 16 2011

iamsimply
no to pochodze od krolow:D zajebiście:)))))))))
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl